PREDSTAVITEV DRUŠTVA

logo-blejski-vitezi-300-300

 

Športno društvo Blejski vitezi je bilo ustanovljeno 9. oktobra 2009 in je prostovoljno združenje članov in članic, ki vključuje in povezuje članstvo na amaterski ravni z namenom športnega udejstvovanja.

Namen delovanja društva je omogočanje in razvijanje športne dejavnosti na območju Krajevne skupnosti, občine in širše, skladno z interesi članov društva in možnostmi glede na razpoložljiva sredstva in kadrovske možnosti.

Društvo opravlja svoje naloge samostojno in v skladu s splošnimi interesi športa. Dejavnost društva je zasnovana na ustavnih načelih.

V društvu delujejo naslednje posamezne sekcije:
– HOKEJ (začetna in prvotna dejavnost), po potrebi so lahko še:
– košarka,
– odbojka,
– nogomet,
– atletika,
– balinanje,
– planinstvo oz. pohodništvo,
– kolesarjenje,
– sankanje,
– smučanje,
– ples,…

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
skrb za razvoj športa in rekreacije,
organiziranje raznih športnih prireditev,
sodelovanje društva s sorodnimi društvi v krajevni skupnosti, v občini in izven nje.

Naše prepričanje in znanje delimo z vsemi, ki se nam pridružijo. In nato skupaj z njimi rastemo.